Tax free - zwrot VAT

 

Drodzy Klienci,


informujemy, iż możemy dokonać zwrotu podatku VAT, za artykuły nabyte u nas osobom fizycznym, dokonującym zakupu towarów i ich wywozu poza granice Unii Europejskiej. Zwrot może być wykonany w formie gotówkowej w siedzibie firmy lub w formie przelewu. W obu przypadkach konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch poniższych warunków:

1. wywóz towaru z UE nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał sprzedaży

2. zostanie nam dostarczona deklaracja, potwierdzona przez urząd celny, nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.